Kомпанийн танилцуулга
My Mongol TV нь үйлчилгээний чанарыг эрхэмлэн ажиллах болно
Kомпанийн танилцуулга
image
Монголын шууд сувгийг
үзэх үйлчилгээ My Mongol TV
-ыг танилцуулж байна
My Mongol TV нь интернэттэй орчинд үзэх боломжтой суваг юм.

Монгол дахь телевизээс шууд сигналыг татан үзүүлж байна.
My Mongol TV-ээс 10 суваг үзэх боломжтой.

шууд дамжуулалтыг хүлээн авч үзнэ үү

Korea TV сувгийг ч үнэгүй үзэх боломжтой.

Бид чанартай интэрнэтийн сувгийн
үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд хичээж ажиллах болно