Xамтын санал асуулга
My Mongol TV нь түншлэл байгууллагатайгаа нууцыг хадгалан хамтран ажиллана.
Xамтын санал асуулга
нэр
Цахим хаяг
Холбогдох дугаар
Компанийн нэр
агуулга
хавсралт
файл
хавсралт файл оруулах
хувийн мэдээллийн
нууцлал
-Миний Монгол ТВ-ийн ашигладаг хувийн мэдээллийн зүйлс
Шаардлагатай: Нэр, компанийн нэр, холбоо барих мэдээлэл, имэйл хаяг, түншлэлийн лавлагаатай холбоотой агуулга. Нэмэлт: Филиалтай холбоотой баримт бичгийг хавсаргана.
- Хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах зорилго
Холбооны байгууллагуудын асуулгад үндэслэн асуулгад хариу өгөх
- Хувийн мэдээллийг хадгалах, ашиглах хугацаа
Хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах зорилгодоо хүрэх хүртэл хадгалах бөгөөд хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах зорилго нь цаг алдалгүй устдаг.