Хэрэглээний эрх
My Mongol TV нь Монголын 8 сувгийг шууд дамжуулах өндөр чанартай үйлчилгээ юм.
Хэрэглээний эрх
 • Сарын тогтсон хэрэглээний эрх (нэг сар)
  Бүхий л үйлчилгээг авах боломжтой
  Та хүссэн үедээ цуцалж болно!
  Сарын эрхийг худалдан авсан тохиолдолд
  эхний 1 сар үнэгүй
  Сарын тогтсон хэрэглээний эрх (нэг сар)
  эхний 1 сар үнэгүй
  6,600Вон
  * Сар бүр автоматаар төлөгдөнө.
 • 1 жилийн хэрэглэх эрх
  Бүхий л үйлчилгээг авах боломжтой
  1 жилийн эрхийг худалдан авсан тохиолдолд
  2 сар үнэгүй дагалдана.
  1 жилийн хэрэглэх эрх
  2 сар үнэгүй дагалдана.
  79,200Вон
  66,000Вон
  * төлбөрөө нэг дор хийх
Хэрэгдэгчдийн анхааралд:
Энэхүү үйлчилгээ нь зөвхөн дотоодын зориулалттай бөгөөд гадаадаас үзэх боломжгүй.
Бүх үйлчилгээнд НӨАТ-ийн дүн ороогүй болно.
• Сарын үзэх эрх нь худалдан авсан өдрөөр автоматаар төлөгдөнө.
• Жилийн эрх нь автоматаар сар бүр төлөгдөхгүй нэг дор төлөгдөнө.
• Автомат төлөлтийг цуцлах тохиолдолд төлбөр төлдөг өдрийн нэг хоногийн өмнө байж болно. Төлбөр төлөгддөг өдөр цуцлах тохиолдолд төлбөр төлөгдөх болзошгүй.
• Дараагийн сараас төлбөр төлөхийг цуцлах хүсэлтэй байвал урьдчилан цуцална уу.
• Хэрэглэгчийн төвд хандан цуцлах тохиолдолд өөрийн мэдээллийг шалгаж байж цуцлагдана.